Support etter salg

Ettersalgsservice (2)

1. Svar innen 2 timer etter å ha mottatt en brukerfeilanrop;
2. Heltidsingeniører aksepterer;
3. Digital tvilling, som gjør at selskapet kan overvåke nettstedet direkte;
4. Feilsøking på stedet og regelmessig inspeksjon;

5. Fjernteknisk konsultasjon og veiledning;
6. Gratis utskifting av reservedeler i garantiperioden;
7. Ha et perfekt transnasjonalt ettersalgsservicesystem.

Teamwork Join Hands, Nærbilde av forretningspartnere som lager hender på møte, forretningskonsept.